Dla rodziców

Drodzy Rodzice!

W miesiącu lipcu, podczas sprawowania opieki wakacyjnej dla dzieci rodziców obojga pracujących, stawka żywieniowa wynosić będzie 10 zł na dzień z uwagi na wzrost cen artykułów spożywczych.

Lista dzieci korzystających z opieki wakacyjnej jest dostępna do wglądu w przedszkolu.