REKRUTACJA 2023/2024

Szanowni Rodzice!
Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2023/2024 zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem aplikacji Nabór Przedszkola firmy VULCAN.
Zasady naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Oświęcim na rok szkolny 2023/2024
znajdą Państwo na stronie rekrutacji.

www.oswiecim.przedszkola.vnabor.pl

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/oswiecim

Harmonogram rekrutacji:

27.02.2023, godz. 08.00 Otwarcie strony dla rodziców www.oswiecim.przedszkola.vnabor.pl oraz rozpoczęcie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców
10.03.2023 godz. 13:00 Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców wraz ze złożeniem dokumentów w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru
31.03.2023 godz. 12:00 Publikacja listy zakwalifikowanych – w tym na stronie www.oswiecim.przedszkola.vnabor.pl
31.03.2023 godz. 12:00 – 04.04.2023 godz. 13:00 Potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia (w postaci złożonego oświadczenia)
06.04.2023 godz. 12:00 Publikacja listy przyjętych
19.04.2023 godz. 08:00 – 21.04.2023 godz. 13:00 Rejestracja kandydatów i składanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej będą się odbywać bezpośrednio w przedszkolach tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc.

W załączeniu przedstawiamy zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest miasto Oświęcim na rok szkolny 2023/2024.