Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 będzie odbywała się drogą elektroniczną. Szczegóły już wkrótce.

Poniżej przedstawiamy terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oświęcim na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie nr 0050.25. 2021 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2021r.

L.p.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin  postępowania uzupełniającego
1.Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.od 01 marca 2021r.
godz. 8.00
do 08 marca 2021r.
godz. 13.00
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 15 marca 2021r.
godz. 8.00
do 26 marca 2021r.
godz. 13.00
od 24 maja 2021r.
godz. 8.00
do 26 maja 2021r.
godz. 13.00
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 29 marca 2021r.
do 16 kwietnia 2021r.
godz. 13.00
od 28 maja 2021r.
do 08 czerwca 2021r.
godz. 13.00
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.21 kwietnia 2021r. 
godz. 12.00
11 czerwca 2021r.
godz. 12.00
5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 21 kwietnia 2021r.
godz. 12.00
do 23 kwietnia 2021r.
godz. 13.00
od 11 czerwca 2021r.
godz. 12.00
do 15 czerwca 2021r. godz. 13.00
 6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.26 kwietnia 2021r. godz. 12.0016 czerwca 2021r.
godz. 12.00

Zapraszamy!