Oferta przedszkola

Oferta Miejskiego Przedszkola nr 17 w Oświęcimiu

„Chcemy dzieci uczyć, bawić oraz światem zaciekawić”

Nasze przedszkole ma dogodne godziny otwarcia: od 6 do 16.30.  Kierujemy się zasadą, że pobyt w przedszkolu to nauka przez zabawę  w bezpiecznych warunkach sprzyjających rozwojowi dziecka. Jesteśmy przedszkolem, w którym każde dziecko czuje się ważne.

Pragniemy w każdym rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Wychowujemy dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Szczycimy się tym, że jesteśmy placówką, w której promienny uśmiech dziecka idzie w parze z maksymalną stymulacją jego wszechstronnego rozwoju.

Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych, m.in. rytmiki, religii, zajęć z  kodowania, zajęć plastycznych oraz pracy przy tablicach interaktywnych, dzieci rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie. Podczas zajęć z języka angielskiego dzieci w każdej grupie wiekowej uczą się poprzez muzykę, ruch i zabawę, a dzięki innowacji pedagogicznej osłuchują się z językiem obcym w prostych sytuacjach życia codziennego.

Kadra to wyspecjalizowani  nauczyciele z wyższym wykształceniem o takich kierunkach, jak: pedagogika przedszkolna oraz wczesnoszkolna, logopedia, oligofrenopedagogika, filologia angielska, terapia pedagogiczna. Nauczyciele ciągle poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Ponad to w naszej placówce pracują miłe i sympatyczne panie, które pomagają nauczycielom. Posiadamy bogate wyposażenie sal przedszkolnych: nowoczesne meble, środki dydaktyczne audiowizualne. Naszą tradycją stało się ogłaszanie i prowadzenie konkursów i przeglądów międzyprzedszkolnych, w których dzieci prezentują swoje talenty. Mamy własną kuchnię w której jedzenie jest zawsze świeże i estetycznie podane w jadalni.

W ciągu roku szkolnego realizowanych jest wiele ciekawych ogólnopolskich programów i projektów edukacyjnych, m.in. „Czyste powietrze wokół nas”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Góra Grosza”, „Zbieramy baterie”, „Zbieramy zakrętki”, „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, „Czyściochowe przedszkole”, „Kraina Muzyki”, „Magiczna Moc Bajek”.

Odział 6-latków zlokalizowany jest w Szkole Podstawowej nr 7 w Oświęcimiu, co pozwala przedszkolakom rozwijać dojrzałość szkolną, przez co łatwiej w późniejszym czasie przekraczają progi szkoły. Oddział 6-latków otwarty jest w godzinach 06.00-16.00.

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • religia
 • terapia logopedyczna

DZIAŁANIA INNOWACYJNE

 • zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu (MDS) wg prof. Marty Bogdanowicz;
 • zajęcia matematyczne prowadzone według programu „Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej;
 • zabawy prowadzone odimienną metodą nauki czytania wg dr Ireny Majchrzak.

METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

Stosujemy nowoczesne metody i formy pracy, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego oraz nowatorskie toki metodyczne:

 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA;
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne;
 • Opowieść ruchowa;
 • Gimnastyka ekspresyjna R. Labana;
 • Metoda C. Orffa;
 • Gimnastyka rytmiczna A i M. Kniessów;
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
 • Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka;
 • Odimienna nauka czytania dr Ireny Majchrzak;
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss;
 • Metody aktywizujące;
 • Relaksacja.

ZAPRaszamy!