PRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD PLASTYCZNY ,,ZIMOWE PEJZAŻE”

ZIMOWE PEJZAŻE, pod  takim tytułem w naszym przedszkolu odbył się przegląd plastyczny, którego organizatorem było Miejskie Przedszkole nr 17 w Oświęcimiu. Głównym celem przeglądu było uwrażliwienie na piękno i tajemniczość zimowego krajobrazu, pobudzenie kreatywności i pomysłowości dzieci i rodziców, zachęcanie do wykorzystywania różnych technik plastycznych, integracja ze środowiskiem przedszkolnym, rozwijanie współpracy z rodzicami. Przegląd był przeznaczony dla dzieci i rodziców z Miejskiego Przedszkola nr 17 w Oświęcimiu. Komisja przeglądu powołana przez Organizatora oceniła zgodność prac z tematyką przeglądu, kreatywność i pomysłowość autorów prac oraz ogólne wrażenie artystyczne. Gratulujemy pomysłów artystycznych i inwencji twórczej dzieciom i rodzicom. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają wkrótce upominki rzeczowe oraz dyplomy pamiątkowe.

Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie nagród oraz przygotowanie dyplomów.